Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY NĂM 2020

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 
STT HỌ & TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Nguyễn Đức Tín Bí Thư 0913.813.610
2  Nguyễn Quốc Vĩnh   Phó Bí thư (Thường trực)  0909.099.255
3  Đặng Kim Tuyến  UV.BTV - Phó Tổng Giám đốc  0913.169.714
4  Lê Thanh Nghị  UV.BTV - Chủ tịch Công đoàn  0944.027.979
5  Võ Hữu Phúc  UV.BTV - KTT - Trưởng phòng TCKT  0918.242.765
6  Lâm Quốc Tiến  UV.BTV - Giám đốc Nông trường II   0988.860.828
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY     

 1

 Nguyễn Tiến Đức

 Phó TGĐ TT Tập đoàn CNCS VN
Chủ tịch HĐTV
 
2  Phan Tấn Hải   TV.HĐTV - Tổng Giám đốc  0903.618.732
3  Nguyễn Quốc Vĩnh   Thành viên HĐTV  0909.099.255
4  Lê Thanh Nghị  TV.HĐTV - Chủ tịch Công đoàn  0944.027.979
5  Nguyễn Văn Xuân   TV.HĐTV - Trưởng phòng KHĐT  0918.509.268
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC    
1  Phan Tấn Hải   Tổng Giám đốc  0903.618.732
2  Đặng Kim Tuyến   Phó Tổng Giám đốc  0913.169.714
KIỂM SOÁT VIÊN    
1  Hồ Thị Kim Lan    Kiểm soát viên Phụ trách chung  0918.224.760
2  Nguyễn Thị Hải Yến   Phó phòng Kỹ thuật - Kiêm nhiệm  0982.568.851
3  Lê Thị Lâm   Phó phòng XNK - Kiêm nhiệm  0919.372.295
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY     
1  Lê Thanh Nghị   Chủ tịch - UV.BCH CĐ CSVN   0944.027.979
    ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY 
1  Nguyễn Trường Hải   Bí thư - Trưởng phòng TCLĐTL  0914.828.582