Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

CÁC KHỐI THI ĐUA TỔ CHỨC SƠ KẾT 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

2018/12/07 10:16:00

     Vừa qua vào các ngày 29/11, ngày 04, 05/12/2018, 03 khối thi đua cơ sở thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh  đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 tháng đầu năm thực hiện giao ước thi đua năm 2018; đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó chủ yếu tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng và các nhiệm vụ trong tâm của các đơn vị; đồng thời chấm điểm bình xét và suy tôn đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của từng khối.

     Năm 2018 với sự chuyển biến tích cực cùng kết quả đạt được trong phong trào thi đua lao động sản xuất của các đơn vị thành viên. Kết quả Nông trường V đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu khối thi đua số 1, Nông trường VI dẫn đầu khối thi đua số 2 và Xí nghiệp CK-CB Lộc Hiệp dẫn đầu khối thi đua số 3.


Ông Nguyễn Đức Tín - Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV, TGĐ, Chủ tịch HĐKT Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết Khối thi đua số 2.


Bà Đặng Kim Tuyến - Thường vụ Đảng ủy, Phó TGĐ, Phó Chủ tịch HĐKT Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết Khối thi đua số 3.


Các đơn vị thành viên Khối thi đua số 1 tại hội nghị sơ kết 10 tháng.

     Phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm các thành viên của 03 khối thi đua tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Hữu Nhân - TĐTTVT