Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

CÁC KHỐI THI ĐUA TỔNG KẾT 2018 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC 2019

2019/04/11 08:40:38

     Vừa qua vào các ngày 29/3, ngày 05, 09/4/2019,  03 Khối thi đua cơ sở thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

     Nội dung chương trình hội nghị: Tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong phong phong trào thi đua lao động sản xuất của từng đơn vị thành viên và hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, TDTT của toàn khối trong năm 2018. Bên cạnh đó hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2018 Khối số 1.


Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2018 Khối số 2.


Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2018 Khối số 3.

      Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động khối thi đua năm 2018. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 tập thể dẫn đầu là Nông trường V (Khối số 1), Nông trường VI (Khối số 2), Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp (Khối số 3);  tặng Bằng khen cho 07 tập thể gồm: Nông trường II, III, VII, VIII, Xí nghiệp Xây lắp, Bệnh viện Đa khoa và Công ty VKETI.


Bà Đặng Kim Tuyến - Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT công ty thừa ủy quyền của Tập đoàn
trao cờ thi đua xuất sắc cho NT V, trao Bằng khen cho 03 tập thể NT II, NT VIII, Công ty Vketi thuộc Khối thi đua số 1.
Bà Đặng Kim Tuyến - Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT công ty thừa ủy quyền của Tập đoàn
trao Cờ thi đua xuất sắc cho NT VI và trao Bằng khen cho NT III, NT VII  thuộc khối thi đua số 2.


Bà Đặng Kim Tuyến - Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT công ty thừa ủy quyền của Tập đoàn trao Cờ
thi đua xuất sắc cho Xí nghiệp CK-CB Lộc Hiệp và trao Bằng khen cho Xí nghiệp Xây lắp, Bệnh viện Đa khoa  thuộc khối thi đua số 3.

     Để tiếp tục điều hành hoạt động và hướng tới mục tiêu, nhiệm vụ tiếp theo. Tại hội nghị tổng kết NT V tiếp nhận nhiệm vụ khối trưởng khối thi đua số 1, NT I tiếp nhận nhiệm vụ khối trưởng khối thi đua số 2, Bệnh viện Đa khoa tiếp nhận nhiệm vụ khối trưởng khối thi đua số 3 và các đơn vị thành viên tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Khối thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2019


Khối thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Khối số 3 ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Hữu Nhân - TĐTTVT